Start Omhoog Klederdrachten Stads-en Dorpsgezicht Portretten Topografie R - Z Topografie F - I Prenten Diverse Topografie J - Q Topografie A - E

 

BEGIN    De ovale portretten van deze pagina zijn afkomstig uit de "Tegenwoordige Staat der Nederlanden"  van ca. 1740 tot ca.1790 en in de serie "Vaderlandsche Historie" door J.Wagenaar van ca. 1750 tot ca.1790 door uitgever  Isaac Tirion.  Een aantal zijn afkomstig uit "Vaderlandsch Woordenboek" door J.Kok van 1785  € 25 p.st. en korting bij meerdere exemplaren. 

Leverbaar zijn o.a.:   Prinsen van  Oranje zoals: Willem I, II en III, Frederik Hendrik, Johan Willem Friso en Willem George Frederik. 

 Graven van Nassau zoals: Willem Lodewijk, Willem van Nassau-Hilchenbach(veldmaarschalk), Ernst en Hendrik Kasimir, en Willem Frederik.  

Graven van Holland als: Floris de V, Willem I en Willem II.  

Zeehelden als: Kornelis Evertsen, Cornelis Evertsen, Gelein Evertsen en Jan Evertsen, Jacob van Heemskerk, Gerard Kallenberg, Louis van Boisot, Maarten Harpersz. Tromp, Kornelis Tromp, Adriaan Bankert, Piet Hein, Pieter Floris, Jan van Galen, Egbert Kortenaar Willem van Gend, Jean Bart. 

Veldheren als: Jacob Baander, Menno van Coehoorn, Johan van der Does, Lodewijk van Brunswyk, Godard van Reede, Francois Fagel, Hendrik Graaf van den Bergh, Maarten van Rossem, Robert (D)evreux Graaf van Essex, Frederik van Toledo en  Ambrosius Spinola. 

Vorsten en Landvoogden als: Elisabeth I, Filips IV, Robert Dudley Graaf van Leicester, Albert en Isabella van Oostenrijk.

 Raadpensionarissen als: Paulus Buys, Jacob Cats, Casper van Citters, Gaspar Fagel, Jacob Gilles, Aert van der Goes, Adriaen van der Goes, Anthony van der Heim, Antoni Heinsius, Isaak van Hoornbeek, Pieter de Huybert, Johan van Oldenbarneveld, Adriaan Pauw, Simon van Slingeland, Pieter Steyn, Jacob Verheye en Jan de Witt. 

Andere Regenten en Politici zoals: Marnix van Sint Aldegonde, Willem Bentinck, Johan de Knuyt, Jan van Borssele, Willem Buys, Joost (de) Damhouder,

Ambassadeurs als: Francois van Aarssens, Aernout van Citters, Adriaan van Borssele, Willem Buys,  Sicco van Goslinga, Coenraad van Heemskerk, Cornelis Hop, Frans van der Meer en Everard van Weede. 

Burgemeesters als:  Koenraad van Beuningen, Andries Bicker, Adriaen Cromhout, Daniel de Dieu, Bruno van der Dussen, Dirk Jansz. Graeff, Gerard Aernout Hasselaer, Rombout Hogerbeets, Cornelis Pietersz. Hooft, Johan Huydecoper, Johan Meerman, Jacob van der Tocht, Nicolaas Witsen,  Cornelis de Witt.  

Geleerden+Kunstenaars als: Hugo de Groot, Desiserius Erasmus, Jacob Cats,  David Joris (glasschilder), Casparus Barleus, Petrus Bertius (cartograaf),  Maria Reigersbergen, Joost van de Vondel.   

Landheren als: Johan van der Does, Adolf Hendrik, Willem Unico.                    

  info@oudekaartenenprenten.nl  

De portretten in het raster zijn bijna alle uit "Vaderlandsch Woordenboek" door J.Kok (1785), afm. binnen kader 9x15cm.  Klik op de prent

De info geeft (indien bekend) de naam, jaartallen, plaats van geboorte/overlijden, c.q. graf; en enkele beklede functie(s).   

k.Aa,Filips van der.jpg (22834 bytes) 
  
Aa, Filips van der
ca.1520-1586
Mechelen
burgemeester  Mechelen, 
garnizoenscommandant Gorcum
k.Adams,John.jpg (22763 bytes)
Adams, John
1735-1826
Braintree
ambass. van de Ver.Staten
2e president V.S.
 
k.Arminius,Jacobus.jpg (21469 bytes)
Arminius, Jacobus (J.Hermansz)
ca.1559-1609
Oudewater/Leiden
professor theologie
 
k.Assonville,Christoffel de.jpg (22254 bytes)
Asson(le)ville, Christoffel de
1528-1607
Atrecht/Brussel
Raad v.State/diplomaat
 
k.Barleus,Casparus.jpg (22844 bytes)
Barleus, Casparus (van Baerle)
1584-1648
Antwerpen/Amsterdam
predikant o.a. te Nieuwe-Tonge
theoloog en dichter/schrijver
 
k.Bart,Jean.jpg (22702 bytes) 
Bart, Jean
1650-1702
Duinkerken/Duinkerken
kaperkapitein, vocht met en tegen Holland
 
k.Berckel,Johan van.jpg (20929 bytes)
Berckel, Pieter Johan van
1725-1800
R'dam/Newark
burgem. Rotterdam
1e ambassadeur Holland bij de Verenigde Staten
 
k.Bergh,Hendrik, Gr.v.d..jpg (22959 bytes) verkocht
Bergh, Hendrik Graaf van den
1573-1638
heer van Stevensweert
markgr.Bergen o/Zoom,
 veldheer: vocht o.a. bij Grol.
 
k.Bertius,Petrus.jpg (22817 bytes)
 Bertius,
1565-1629
Beveren/Leiden
hoogleraar te Leiden
filosoof/cartograaf/predikant
 
k.Beurnonville.jpg (20503 bytes)
Beurnonville, Pierre, markies v.
1737-1821
Frans maarschalk (1816) en
minister van defensie
 
k.Bleiswyk,Pieter van.jpg (21892 bytes)
Bleiswyk, Pieter van
1724-1790
Delft/Delft
raadpensionaris Holland
patriot
 
k.Blois van Treslong,J.A.jpg (20815 bytes)
Blois van Treslong, J.A. van
1529-1594
Den Briel/Leiden
vader baljuw van Voorne
watergeus
 
k.Blok,F.G.jpg (19770 bytes)
Blok Franciscus Gualterus
4e kwart 18e eeuw
Den Haag
Raad v.Leiden
baljuw van Rijnland + patriot
 
k.Boerhave,Hermanus.jpg (22988 bytes)
Boerhave, Herman(us)
1668-1738
Voorhout/Leiden
professor Leiden
medicus
 
k.Bosch,Jeronimo de.jpg (20750 bytes)
Bosch, Jeronimo de
1740-1811
Amsterdam/A'dam
apotheker/letterkundige
 
k.Brienen,G.C.R.R.van.jpg (22008 bytes)
v. Brienen v.Ramerus, G.C.R.R.
1771-1821
Amersfoort/A'dam
Jonkheer, generaal
 
k.Brouwer,Jacob Dirkz.jpg (20959 bytes)
Brouwer, Jakob Dirkz
? -1635
Enkhuizen
vrijheidstrijder tegen Spanjaarden te Enkhuizen
 
k.Calvijn,Johannes.jpg (22668 bytes)
Johannes Calvijn
1509-1564
Noyon/Geneve
theoloog
 
k.Catharina II.jpg (22159 bytes)
Catharina II
1729-1796
Stettin/Tsarskoje Selo
keizerin Rusland
 
k.Coligni,Caspar de.jpg (24188 bytes)
Coligni, Caspar de
1519-1572
schoonvader Willem van Oranje, protestants leider,
admiraal v. Frankrijk
 
k.Coolhaas,Caspar.jpg (22206 bytes)
Coolhaes, Casparus
1536-1615
Keulen/A'dam
theoloog te Leiden
 
k.Cupus,Petrus.jpg (22655 bytes)
Cupus, Petrus
ca.1580-1646
Schoonhoven/R'dam
predikant te Woerden/R'dam
remonstrant
 
k.Damhouder,Joost.jpg (25855 bytes)
Damhouder, Joost     
1507-1581
Brugge/Antwerpen
rechtsgeleerde
 
k.David, Joris.jpg (22785 bytes)
Joris, David
1501-1556
Brugge/Delft
werkzaam te Delft
glasschilder
 
k.Dodoneus,Robertus.jpg (22531 bytes)
Dodoneus, Robertus
1517-1585
Mechelen/Leiden
professor geneeskunde
 
k.Doreslaar,Isaak.jpg (22157 bytes)
Doreslaer, Isaac
1595-1649
Enkhuizen/Den Haag
prof.gesch.Cambridge
diplomaatRoundheadsDenHaag
vermoord door Tories 
 
k.Eggert,Willem.jpg (21126 bytes)
Eggert, Willem
1360-1417
A'dam/Purmerend
thesaurier Amsterdam
bouwde slot Purmerend
 
k.Elisabeth I.jpg (22374 bytes)
Elizabeth I
1533-1603
Greenwich
koningin Engeland
 
k.Essex,Graaf van.jpg (22990 bytes)
(D)evreux, Robbert
1566-1601
2e graaf van Essex
favouriet Elisabeth
 
k.Fabricius,Arend.jpg (23420 bytes)
Fabricius, Arent
1547-1624
Haarlem/Haarlem
burgemeester Haarlem
 
k.Floris V.jpg (23367 bytes)
Floris V
1254-1296
Leiden/Muiderberg
graaf van Holland
 
k.Fred.Hendr.Inhuldiging.jpg (24911 bytes)
Frederik Hendrik van Oranje
1584-1647
Delft/Den Haag
prent van inhuldiging in 1625
k.Fuentes,Graaf van.jpg (22578 bytes)
Fuentes, graaf van Pedro Henri
1535-1610
landvoogd Z-Ned. 1595-1596
schoonzoon Alva
 
k.Galen,C.B.van,bisschop v.M.jpg (22870 bytes) verkocht
Galen, Cristoph Bernard van
1606-1678
Coevorden/Groningen/Groenlo
bisschop van Munster
 
k.Geuns,Stephan Joh.v.d..jpg (20341 bytes)
Geuns, Stephan Johannis van
1767-1795
Groningen/de Bildt
professor Harderwijk/Utrecht
genees- en kruidkunde
 
k.Goes,Christiaan van der.jpg (23209 bytes)
Goes, Christiaan van der
geb. ca.1530
Delft/Delft
schout van Delft
heer van Spijk
 
k.Gomarus,Franciscus.jpg (23020 bytes)
Gomarus, Franciscus (Gomaer)
1563-1641
Brugge/Groningen
theoloog te Groningen
 
k.Gravieu,Charles.jpg (19702 bytes)
Gravieu, Charles (Ch.Gravier)
1717-1787
minister v.buitenlandse zaken  Frankrijk
graaf van Vergennes
 
k.Greve,Egbert Johan.jpg (20558 bytes)
Greve, Egbert Johan
1754-1811
Deventer
professor Franeker
theoloog
 
k.Haan, Kornelis Jzn..jpg (22634 bytes)
Haan, Kornelis Janszoon de
? -1633
kapitein A'dams oorlogschip
valt in strijd tegen Duinkerkers
Haan is zijn bijnaam
 
k.Hall,Maurits Corn.van.jpg (19223 bytes)
Hall, Maurits Cornelis van
1768-1858
Vianen/A'dam
procureur te A'dam
lid 1e kamer + letterkundige
 
k.Hasselaar, Kenau.jpg (21853 bytes)
Hasselaar, Kenau
1526-1588/89
Haarlem/Haarlem
verdedigt Haarlem tegen Spanjaarden
 
k.Hasselaar,Gerard.jpg (23505 bytes)
Hasselaar, Gerard
1621-1673
A'dam/A'dam
burgem. Amsterdam
hoofdofficier der wacht
 
k.Heiden,Jan van der.jpg (20926 bytes)
Hey(i)den, Jan van der
1637-1712
Gorichem/A'dam
kunstschilder en uitvinder brandspuit
 
k.Hommius,Festus.jpg (22554 bytes)
Hommius, Festus (Homme)
1576-1642
Jelsum/Leiden
predikant Leiden
betrokken twist Armin/Gomarus (Gomarist)
k.HooffJohan Fr.Rud..jpg (19124 bytes)
Hooff, Johan Frederik Rudolf v.
1755-1816
Eindhoven/Utrecht
burgem. Eindhoven/patriot
1798 gevang. gezet Den Haag
afgev.Nat.Vergadering
 
k.Hulshoff,Allard.jpg (20672 bytes)
Hulshoff, Allard
1734-1795
Groningen/A'dam
doopsgezind predikant
patriot
 
k.Isendoorn,Gijsbert.jpg (22787 bytes)
IJzendoorn, Gijsbert van
1601-1657
Ede/Harderwijk
professor in de wijsbegeerte te  Harderwijk
 
k.Joris,David.jpg (21955 bytes)
Joris, David
1501-1556
Brugge/Delft
werkzaam te Delft
glasschilder
 
k.Kasteele,Pieter Leonard v.d..jpg (20772 bytes)
Kasteele, Pieter Leonard van de
1748-1810
Den Haag/Den Haag
pensionaris Haarlem
curator universiteit te Leiden
patriot
 
k.Lange,Cornelis Joan de.jpg (20636 bytes)
Lange, Cornelis Joan de
1752-1820
Gouda/Oud-Wassenaar
vrijheer van Wijngaarden en Ruigbroek (patriot)
bevelhebber bij Goejan-Verwellesluis
 
k.Lennep,Cornelis van.jpg (22178 bytes)
Lennep, Cornelis van
1751-1813
Haarlem/A'dam
politicus en schrijver
patriot
 
k.Loots,Cornelis.jpg (20990 bytes)
Loots, Cornelis
1765-1834
A'dam/A'dam
dichter
 
k.Lublink,Johannis.jpg (20193 bytes)
Lublink, den jongen, Joannis
1736-1816
A'dam/Zeist
musicus en dichter
patriot
 
k.Luyken,Joh.Gerardus.jpg (21543 bytes)
Luyken, Johannes Gerardus
1742-1818
Haarlem/Doesburg
lid constituerende vergadering
advocaat fiscaal
 
k.Martinet,Joannis Florentinus.jpg (23419 bytes)
Martinet, Joannes Florentius
1729-1795
Deurne/A'dam
predikant Edam en Zutphen
lid Zeeuws genootschap
 
k.Mercator,Gerard.jpg (23988 bytes)
Mercator, Gerardus
1512-1594
Rupelmonde/Duisburg
grondlegger mod. cartografie
 
k.Moreau,Victor.jpg (20669 bytes)
Moreau, Victor
1763-1813
Morlaix/Louny
officier Napoleon en opponent (verbannen  V.S.)

 

 
k.Nes,Aart van.jpg (23679 bytes)
Nes, Aert van
1626-1693
R'dam/R'dam
luit.admiraal Holland
zeeheld
 
k.Ockerse,W.A..jpg (23194 bytes)
Ockerse, W.A.
1760-1826
Vianen/Den Haag
predikant
lid constituerende vergadering
 
k.Oranje,Prins Wil.George.Fred.v..jpg (22320 bytes)
Oranje-Nassau, Willem George Frederik van
1774-1799
Den Haag/Padua
jongste van W5 en Wilhelmina
legeraanvoerder
 
k.Pallandt,BaronA.W.v..jpg (19786 bytes)
Pallandt tot Zuithem, Adolph Warner, baron van
1745-1823
Eerde/Eerde
heer v. Eerde en Zuithem
politicus/orangist
 
k.Pasteur,Jan David.jpg (17779 bytes)
Pasteur, Jan David
1753-1804
Leiden/ Den Haag
jurist/bioloog (niet voltooid)
secr.wetgevende verg. Bat.Rep
 
k.Paulus,Pieter.jpg (20496 bytes)
Paulus, Pieter
1754-1796
Axel/Den Haag
buitenpl. "Pasgeld" bij Delft
advoc.Fisc. Admir. Op de Maze
idioloog van de patriottenbeweging
 
k.Plancius,Petrus.jpg (21717 bytes)
Plancius,Petrus(PieterPlatevoet)
1552-1622
Dranouter/A'dam
cartograaf/geograaf/astronoom
predikant/contraremonstrant
 
k.Prins Willem II.jpg (25500 bytes)
Prins Willem II
1626-1650
  Den Haag
Stadhouder
 
k.Pypers,Pieter.jpg (20564 bytes)
Py(ij)pers, Pieter
1749-1805
Amersfoort/Amersfoort
politicus en schrijver
patriot
 
k.Relandus,Adrianus.jpg (22944 bytes)
Reland(us), Adrianus (Adriaan)
1676-1718
de Rijp/Utrecht
professor universiteiten te Harderwijk en Utrecht
philosofie + oosterse talen
 
k.Rijkwaart,Carel.jpg (24275 bytes)
Ryk(e)waert, Carel
? -1650
Utrecht
predikant Oostvoorne 1604 en Utrecht 1610                      remonstrant

 

k.Roukens,Wilhelm.jpg (22311 bytes)
Roukens, Willem
1664-1705
Nijmegem/Nijmegen
burgemeester Nijmegen
onthoofd na greep macht Nijm.
remonstrant

 

k.Runkenius,David.jpg (20282 bytes)
R(h)u(h)nkenius, David
1723-1798
Slupsk(Polen)/Leiden
professor Leiden
geschiedenis + rethorica
 

 

k.Sartorius,Johannes.jpg (24454 bytes)
Sartorius, Johannes
ca1500-ca1570
A'dam/Noordwijk
predikant Delft/Noordwijk
 
k.Schimmelpenninck,Rutger Jan.jpg (19824 bytes)
Schimmelpenninck, Rutger Jan
1765-1825
Deventer/A'dam
politicus en schrijver
gematigd patriot
 
k.Stijl.Simon.jpg (23462 bytes)
Stijl, Simon
1731-1804
Harlingen/Harlingen
medicus en literator
 
k.Stolp,Jan.jpg (21840 bytes)
Stolp, Jan
1698-1753
Monnikendam/Leiden
legaat fl.11.000 aan universiteit te Leiden
 
k.Swinden,Jan Hendrik van.jpg (21496 bytes)
Swinden, Jan Hendrik van
1746-1823
Den Haag/A'dam
wis-en natuurkundige
gematigd patriot
 
k.Til,Salomon van.jpg (22530 bytes)
Til, Salomon van
1643-1713
Weesp/Leiden
professor in de godgeleerdheid te Leiden
 
k.Toledo,Frederik van.jpg (22816 bytes)
Toledo, Fadrique Alvarez de
1537-1583
Lissabon/Lissabon
Naarden, Haarlem, Alkmaar
zoon v Alva, matig veldheer
plunderde Mechelen en Zutphen
 
k.Valois,François de.jpg (25495 bytes)
Valois, F. de (hertog v. Alençon)
1554-1584
door Staten beoogd als koning
zoon Henry II v. Frankrijk
overlijdt tijdens veldtocht
 
k.Velzen,Gerard van.jpg (19925 bytes)
Velzen, Gerard van
?-1296
/Leiden
hr.Beverwijk/Noordwijk/Velzen
na foltering gevierendeeld
moordenaar Floris V
 
k.Vitringa,Lambertus.jpg (22041 bytes)
Vitringa, Lambertus Julius
1753-1810
Arnhem/
studeerde te Franeker
jurist in Den Haag
 
k.Westphalen,Frederik Adriaanse.jpg (21181 bytes)
Westphalen, Frederik Adiaensz
1582-1653
Enkhuizen/Alkmaar
wereldreiziger
 
k.Wolzogen,Ludevicus.jpg (22109 bytes)
Wolzogen, Ludovicus
1633-1690
Amersfoort/A'dam
professor Kerkgeschiedenis in Groningen, Utrecht en Amsterdam
 
k.Wyn,Hendrik van.jpg (20965 bytes)
Wyn, Hendrik van
1740-1831
Den Haag/Den Haag
pensionaris Den Briel+ Gouda
archivaris der Bataafse Republ.
 
k.York,Frederik Hertog van.jpg (20109 bytes)
York, Frederik hertog van
1763-1827
Londen/Londen
bevelhebber troepen van de 7 Provincies in 1793
 
k.Zwijndregt,Leonardus van.jpg (21056 bytes)
Zwijndrecht, Leonardus van
1753-1832
lid commissie Oostindische Handel voor Gelderland
 
k.Zwingli,Ulrich.jpg (21439 bytes)
Zwingli, Ulrich
1484-1531
Wildhaus/Kappel am
Zwitsers kerkhervormer
 
   

De portretten in de volgende rasters zijn uit de "Tegenwoordige Staat der Nederlanden" en uit de "Vaderlandsche Historie" (ca.1740 - ca.1790), afm. binnen kader 11x17,5 cm. Klik op de prent.

 Vorsten, Prinsen, graven en landvoogden  

 Johan Willem Friso 1687-1711
verkocht
Frederik Hendrik 1584-1647
   Hendrik Casimir 1612-1640      
verkocht
 Ernst Casimir v. Nassau 1573-1632 
Willem v. Nassau-Hilchenbach 1592-1642                                 
Willem Lodewijk 1560-1620 
Stadhouder Friesland
begraven en standbeeld te. Leeuwarden
Johan Maurits 1604-1679   Gouverneur van Brazilie
Willem Frederik v.Nassau-Dietz 1613-1664                                               
Filips IV koning van Spanje 1605-1665 
Graaf van Leicester  1533-1588
landvoogd van 1585-1587         betrokken bij verlies van Deventer aan Spanje
Albertus van Oostenrijk 1559-1621 gouverneur der Nederlanden
Isabella, dochter Filips II 1566-1633 vrouw van Albert   
Adolf Hendrik graaf van Rechteren 1656-1731                                          vrijheer van Almelo en Vriezenveen

                                                                                                                                                                     

Zeehelden

 Adriaan Banckert ? -1684  Vlissingen
Lodewijk van Boisot  ca. 1530-1576 Spaans admiraal                                Brussel/Zijpe 
 verdronken poging ontzet Zierikzee

 

 Johan Evertsen 1600-1666, broer van "Cornelis de Oude"                         Vlissingen
Corn. Evertsen (de oude) 1610-1666 Vlissingen  
Corn. Evertsen (de jonge) 1628-1679 Vlissingen 
neef van de Oude zoon van Johan Evertsen
Corn. Evertsen (de jongste) 1642-1706                                                     Vlissingen 
 2e zoon v.d. Oude, neef van Johan+Corn. de Jonge
Geleyn Evertsen 1655-1721        Vlissingen 
 zoon en opvolger  v.d.Oude 

     

Pieter Florisz 1602-1658 
 Monnickendam/Hoorn
 Jan van Galen 1604-1653 
begr. Amsterdam
 Willem van Gend 1626-1672 
 Vianen
Jacob van Heemskerk 1567-1607 
  A’dam
  Piet  Hein 1577-1629 
 Delfshaven
Gerard K/Callenburgh 1642-1722 
Willemstad
Egbert Kortenaer ca. 1604-1665 
Groningen/Rotterdam begr. Laurenskerk         
Joos de Moor ca. 1548-1618 Vlissingen 
aanwezig bij ontzet van Leiden
vice-admiraal Zeeland 
w.Tromp,Cornelis.jpg (25387 bytes)
Cornelis Tromp 1629-1691 
R'dam/Delft
luit. Admiraal Ned. Vloot Trompenburg/'s-Gravenland
Maarten Harpersz. Tromp 1598-165
luit. Admiraal Ned. Vloot
Jacob Wassenaer van Obdam                1610-1665                                                      Den Haag 
heer van Wassenaar + Obdam

                                                                                                                                                                                                            

  Veldheren

Francois Fagel 1645-1718
Godard van Reede 1644-1703 
Maarten van Rossum ca. 1478-1555 
Ambrosius Spinola 1569-1630
Jacob v.Wassenaer-Obdam 1610-1665 
Lodewijk, Hertog v.Brunswijk 1718-1788  
Johan v.d.Does 1545-1604   
verkocht
Menno van Coehoorn1641-1704

  Raadpensionarissen

Paulus Buys, 1531-1594
Caspar van Citters 1674-1734
Gaspar Fagel 1634-1688
 Jacob Gilles 1691-1765
Aert van der Goes 1475-1545 
 Adriaan van der Goes 1505-1560
Anthony van der Heim 1693-1746 
Antoni Heinsius 1641-1720
Isaak van Hoornbeek1655-1727
Pieter de Huybert 1622-1697
Johan van Oldenbarneveld 1574-1619
Johan van Oldenbarneveld 1574-1619
Adriaan Pauw 1585-1653  
Simon van Slingeland 1664-1736
 Pieter Steyn 1706-1772 
Jacob Verheye 1640-1718
 Johan de Witt 1625-1672
 Johan de Witt 1625-1672
Jacob Cats 1577-1660
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Regenten en Ambassadeurs

             

     Cornelis van Aarssens 1543-1627              François v.Aarssens 1572-1641             Marnix v.St. Aldegonde 1540-1598               Willem Bentinck 1649-1709

              

                                                           Vader en zoons de Witt, resp. 1589-1674; 1623-1672; 1625-1672

            

Hieronymus v.Beverningk 1614-1690          Adriaan v.Borssele 1658-1728                   Jan van Borssele  1707-1764                  Willem Buys 1661-1749

            

         Aernout van Citters 1633-1696                 François Fagel 1657-1746                        Sicco v.Goslinga 1664-1731                    Pieter de Groot 1615-1678

      

Coenraad van Heemskerk1646-1702              Cornelis Hop 1685-1762                            Jacob Hop 1654-1725                            Johan de Knuyt 1587-1654

       

                François Maalzon ca. 1586              Frans van der Meer ca. 1680-1743             Johan Strick ca. 1550-ca. 1620

             

Unico Willem v.Wassenaer-Obdam 1692-1766 Everard van Weede 1682-1734            Viglius van Zuichem 1507-1577

   Burgemeesters

           

  Koenraad van Beuningen 1622-1693           Andries Bicker 1586-1652                     Wilhelm van Citters 1685-1758              Adriaen Cromhout ? -1578

        

           Daniel de Dieu 1696-1765               Bruno van der Dussen 1660-1741             Dirk Jansz. de Graeff 1532-1589         Gerard Aernout Hasselaer 1620-1673

          

        Rombout Hogerbeets 1561-1625          Cornelis Pietersz. Hooft 1547-1626            Johan Huydecoper 1599-1661                  Jacob de Witt 1589-1674

        

   Johannes Muys van Holy 1540-1592                 Jacob van der Tocht ? -1686                                                           Cornelis de Witt 1623-1672

Religie, Kunst en Wetenschap

           

              Johan Cuchlinus 1546-1606               Desiderius Erasmus 1469-1536                   Hugo de Groot 1583-1645                        Pieter de Groot 1615-1678 

         

    Maria van Reigersberch 1589- 1653         Joost van den Vondel 1587- 1679                Jacob Cats 1577-1660

                                                

                                 

               Egmond (1522-1568) en Ho(o)rne (1524-1568), P.C.Hooft, 17x25,5cm, ca. 1650, € 45 p/st         P.Wurtz, Veldheer (1612-1672), 15x19cm, ca. 1700, € 40

                            

 Fr v.Borsselen, J.Enschede, 22,5x35cm, 1753,  €80   v.Borsselen, Wagenaar, 9x15, €20     Jacoba v. Beieren, in Bergen, Holl.Illustr., 18,5x24, ca.1880, €25

                   

       Alva, 17,5x26cm, P.C.Hooft, 1681, € 45            Marnix v.St.Aldeg., J.P. Arend, 13x20, ca. 1845, € 25      Frederik Hendrik, de Clerk, 17,5x26cm,1713, 30

                     

  Hohenlohe, P.Valckenier, 26x18cm, 1670, € 25         Hendrik, graaf v.d.Berg, Teatro Belgico, 18x20,5cm, € 30      Idem, J.Kok, 10x17cm, 1785, € 25

                          

             Maurits, 17,5x26cm, de Groot, 1681, € 35               Bisschop van Munster, 15,5x20, L.v.d.Bosch, 1675, € 35    Idem, J.Kok, 10x17cm, 1785, € 25

                                                

                                             Rabenhaupt, 15,5x20, L.v.d.Bosch, 1675, € 30                          Verdugo, de Clerk, 17,5x26cm,1713, 25                  
Zoekt u meer historische portretten, mail dan 

info@oudekaartenenprenten.nl 

TERUG                                                                                                                                             HOME